top of page

Tot 25 februari 2019 mogelijkheid om aanvraag kinderpardon in te dienen!

Na een aantal weken van actievoeren, media-aandacht, de draai van het CDA en ter voorkoming van een kabinetscrisis, werd op 11 februari WBV 2019/1 gepubliceerd waarmee de Afsluiting Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen in de Vreemdelingencirculaire werd gezet. In gewoon Nederland, de Kinderpardonregeling staat op papier.


Met deze regeling wordt een einde gemaakt aan de discussie rond gewortelde kinderen. Tot 25 februari kunnen er nog aanvragen worden ingediend, daarna is het klaar.


Ik zal hieronder de uitgebreide regeling proberen samen te vatten.


In de regeling worden drie soorten procedures onderscheiden:

1. Nog lopende aanvragen op grond van de oude regeling

2. Afgesloten procedures op grond van de oude regeling

3. Nieuwe aanvragen, ingediend na 29 januari 2019, maar voor 25 februari 2019.


Mensen die eerder een aanvraag hebben ingediend maar die afgewezen zijn kunnen alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van de nieuwe regeling als er geen andere contra-indicaties zijn. De aanvragen zijn waarschijnlijk eerder afgewezen op grond van het meewerkcriterium. Onder andere contra-indicaties vallen bijvoorbeeld openbare orde contra-indicaties. Daarnaast moeten zij woonachtig zijn in de COA-opvang of via Nidos opvang hebben gekregen. Gemeentelijke noodopvang zoals de BedBadBrood-opvang telt niet mee!


Als er niet eerder een aanvraag is ingediend, dan kan die nu alsnog worden ingediend als de hoofdpersoon (het kind) tenminste 5 jaar voor zijn 18e verjaardag een asielaanvraag heeft ingediend of namens hem een aanvraag is ingediend, en hij op 29 januari 2019 minimaal 5 jaar in Nederland verbleef. Deze aanvraag moet dus voor 25 februari 2019 worden ingediend!


Een algemene voorwaarde is dat de hoofdpersoon nog in Nederland moet zijn. Een kort verblijf buiten Nederland, maar binnen de EU is geen belemmering om de vergunning af te geven. Dit verblijf buiten Nederland mag niet langer zijn dan 3 maanden aaneengesloten. Als er sprake is van meerdere kortere periodes die bij elkaar de drie maanden overstijgen is dat geen contra-indicatie.

Andere redenen om de vergunning te weigeren zijn dat de hoofdpersoon al in het bezit is van een verblijfsvergunning, gevaar voor openbare orde (art. 1F Vluchtelingenverdrag of minimaal 1 maand onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor een misdrijf) en het niet kunnen aantonen van de identiteit of nationaliteit met documenten of consistente en geloofwaardige verklaringen. De identiteit kan in de loop van de nieuwe procedure alsnog worden aangetoond. In de regeling is wel opgenomen dat identiteitsherstel niet mogelijk is. Indien na de verlening van de vergunning geprobeerd wordt de identiteit te wijzigen bij de gemeente, leidt dit tot intrekking van de verblijfsvergunning.


Er moeten leges worden betaald van € 164,- per persoon worden betaald.Mocht u nog vragen hebben over de regeling of hulp nodig hebben bij de aanvraag, dan kunt u contact met ons opnemen.


Bart Toemen
45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Meer kansen voor herhaalde asielaanvragen

Op 11 juni heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak van Ilse van Kuilenburg, advocaat bij Gelijk Advocaten. Een uitspraak met grote gevolgen voor de toetsing van opvolgende as

Comments


bottom of page