top of page

Meer kansen voor herhaalde asielaanvragen

Op 11 juni heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak van Ilse van Kuilenburg, advocaat bij Gelijk Advocaten. Een uitspraak met grote gevolgen voor de toetsing van opvolgende asielaanvragen en misschien nog wel breder, voor eerste aanvragen. Tot deze uitspraak stelde de IND zich op het standpunt dat alleen originele documenten waarvan de authenticiteit kan worden vastgesteld als nieuwe feiten of omstandigheden kunnen worden aangemerkt. In alle andere gevallen kon de opvolgende aanvraag niet ontvankelijk worden verklaard. Met deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie is daar een einde aan gekomen. Het Hof overweegt dat een document waarvan de authenticiteit niet kan worden vastgesteld of de bron niet objectief verifieerbaar is niet automatisch gepasseerd kan worden als nieuw feit. Verder overweegt het Europees Hof dat de samenwerkingsverplichting die geldt in eerste asielaanvragen ook dient te gelden in opvolgende asielaanvragen. Hiermee wordt recht gedaan aan de bijzondere positie waar asielzoekers in verkeren. Het is nu eenmaal niet altijd mogelijk om alles te onderbouwen met officiële documenten. De rechtbank Den Bosch zal naar aanleiding van deze uitspraak nog een beslissing moeten nemen in de zaak. Het werk en de jarenlange inzet van de Commissie Strategisch Procederen van VluchtelingenWerk Nederland voor dit onderwerp mag hier niet onvermeld blijven!


De uitspraak is hier te vinden:


https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242563&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1469460

126 weergaven13 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

13 Comments


If you're looking for an HP laptop low price in Pakistan, there are several budget-friendly options available. Whether you need a laptop for work, study, or personal use, HP offers reliable models with essential features at competitive prices. Check out local electronics stores, online marketplaces, and special promotions to find the best deals on HP laptops in Pakistan


Like

Discover the Wide Range of Refurbished Medical Equipment at Optima Equipments

In the ever-evolving world of healthcare, medical equipment plays a pivotal role in ensuring accurate diagnoses, effective treatments, and improved patient outcomes. However, the high costs associated with purchasing new medical equipment can be a significant challenge for healthcare providers, especially for smaller clinics and facilities. Enter Optima Equipments – a revolutionary online platform that offers a diverse selection of top-quality refurbished medical equipment at affordable prices.

The Optima Equipments Difference

Optima Equipments is a leading provider of refurbished medical equipment, dedicated to bridging the gap between healthcare providers and advanced medical technology. The company's mission is to make high-quality medical equipment accessible to all, regardless of the size…


Like

As medical research progresses, the importance of reliable and high-quality research chemicals cannot be overstated. Prioritizing elements such as purity, documentation, regulatory compliance, supplier reputation, and Buy Medical research chemicals will help you make well-informed decisions that will help you achieve your research objectives. Remember that the first step in making ground breaking discoveries in science is identifying the precise elements that drive scientific growth.


Buy Medical research chemicals

buy-2fdck-online

buy-2mmc-crystals

Like

Natuurlijk, een feestje bouwen kan heel leuk zijn! Hier zijn een paar tips om ervoor te zorgen dat je feestje een succes wordt:


1. **Planning:** Zorg ervoor dat je voldoende tijd hebt om het feest te plannen. Maak een checklist van alles wat je nodig hebt, zoals uitnodigingen, decoraties, eten, drinken, en entertainment.


2. **Uitnodigingen:** Stuur uitnodigingen naar vrienden en familie. Dit kan zowel fysiek als digitaal zijn, afhankelijk van je voorkeur en de aard van het feest.


3. **Locatie:** Kies een geschikte locatie voor het feest. Dit kan bij jou thuis zijn, in een gehuurde zaal, of zelfs buiten in de tuin, afhankelijk van het seizoen en het weer.


4. **Thema:** Overweeg om een thema aan je feest te…


Like

Natuurlijk! Een feestje bouwen kan leuk zijn, maar het hangt af van wat voor soort feestje je in gedachten hebt. Hier zijn enkele algemene tips voor het organiseren van een geslaagd feest:


1. Doel en Thema:


- Bedenk wat voor soort feestje je wilt organiseren. Is het een verjaardagsfeest, een themafeest, een jubileum of gewoon een spontane bijeenkomst?


2. Locatie:


- Kies een geschikte locatie. Dit kan thuis zijn, in een feestzaal, in de tuin, of zelfs op een gehuurde locatie.


3. Uitnodigingen:


- Nodig vrienden, familie of collega's uit. Dit kan persoonlijk, via telefoon, e-mail of zelfs via sociale media.


4. Versieringen:


- Versier de ruimte volgens het thema van het feest. Ballonnen, slingers, tafeldecoraties en verlichting kunnen de…


Like
bottom of page