top of page

Oost-Brabant samen tegen mensenhandel

In binnen- en buitenland zijn verschillende criminele netwerken actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan mensenhandel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan seksuele en arbeidsuitbuiting. Het gevolg is dat personen worden uitgebuit en onder mensonterende omstandigheden moeten werken. Op 3 september 2019 organiseerde het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)prostitutie van Lumens, samen met Maatschappelijke Opvang Den Bosch en de gemeente Helmond een regiodag voor de regio Oost-Brabant over mensenhandel, met als doel de verschillende professionals die zich met het onderwerp mensenhandel bezighouden voor te lichten en met elkaar in contact te brengen. Gelijk Advocaten was hier ook aanwezig. In de ochtend waren er interessante lezingen en optredens van onder andere de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, Comensha, ervaringsdeskundigen en bestuurders uit de regio. Na de lezingen werd op het Stationsplein in Eindhoven de indrukwekkende tentoonstelling van de stichting  Open Minds ( www.openminds.nl) onthuld: het betreft een door Nederland reizende  tentoonstelling van billboards met dertig portretten van slachtoffers van mensenhandel. Het gaat om zeer schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel. In de middag waren er verschillende workshops, over onder andere arbeidsuitbuiting, voodoo en prostitutie en preventie van seksuele uitbuiting. Het was een geslaagde dag. Vragen over mensenhandel?

Neem contact op met Yvonne Verkouter via www.gelijkadvocaten.nl


40 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Meer kansen voor herhaalde asielaanvragen

Op 11 juni heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak van Ilse van Kuilenburg, advocaat bij Gelijk Advocaten. Een uitspraak met grote gevolgen voor de toetsing van opvolgende as

bottom of page