Belangrijke uitspraak Hof van Justitie over bewijslast in gezinsherenigingszaken

Op 13 maart 2019 heeft het Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter die gaat over de uitleg van het Europees recht (denk aan Europese richtlijnen en verordeningen) een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op gezinshereniging van mensen aan wie een verblijfsvergunning asiel is verleend (HvJ 19 maart 2019, C-635/17).

In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie vragen van een Nederlandse vreemdelingenrechter beantwoord over de uitleg van de Europese regels over gezinshereniging. Het ging om een zaak van een Eritrese mevrouw, die werd bijgestaan door de Nederlandse advocaat M. van Riel. De Eritrese had in Nederland asiel gekregen vanwege problemen in Eritrea. In Eritrea zorgde zij voor haar neefje, wiens ouders waren overleden toen hij 5 jaar oud was. Zij wilde graag dat haar neefje ook weer in Nederland bij haar kwam wonen. Op grond van Europese regels is de hoofdregel dat vluchtelingen recht hebben op gezinshereniging met hun gezinsleden. Nederland wees dit verzoek echter af, omdat niet met officiële documenten van de Eritrese overheid zou zijn aangetoond dat de ouders van het kind waren overleden.

De Europese rechter oordeelt in deze uitspraak dat dit niet zomaar kan. Het Hof oordeelt dat Nederland niet alleen maar vanwege het ontbreken van officiële documenten de gezinsherenigingsaanvraag had mogen afwijzen.

De rechter zegt dat Nederland meer rekening had moeten houden met de uitleg die de tante had gegeven over waarom zij niet aan officiële papieren kon komen, en dat de Nederlandse overheid te weinig rekening heeft gehouden met het feit dat het in de praktijk in Eritrea heel lastig is om deze papieren te krijgen, als ze al bestaan. Ook vindt de rechter dat er te weinig rekening is gehouden met de jonge leeftijd van het neefje, en zijn belang om bij familie op te groeien.

Dit is een belangrijke uitspraak voor veel gezinsherenigingszaken, omdat Nederland vaker aanvragen afwijst vanwege het ontbreken van officiële documenten. Die praktijk zal nu moeten veranderen.

De uitspraak is hier te vinden: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4030667

Heeft u vragen over of hulp nodig bij gezinshereniging? Neem dan contact op met Gelijk Advocaten via 073-7502828 of kijk op www.gelijkadvocaten.nl


114 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Gelijk Advocaten Den Bosch | Smalle Haven 151 | 5211 TK Den Bosch | T +31 (0)73 - 750 28 28 | info@gelijkadvocaten.nl

© 2020 Gelijk Advocaten Den Bosch | Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gelijk Advocaten is een samenwerkingsverband tussen de Maatschap Gelijk Advocaten (KVK 17270572) en Toemen Advocaten B.V. (KVK 51541815).

Download hier de algemene voorwaarden van Gelijk Advocaten Den Bosch.

Webdesign: Studio ROB

  • Facebook Gelijk Advocaten
  • Instagram Gelijk Advocaten
  • LinkedIn Gelijk Advocaten